{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Likhet- och olikhetstecken
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Likhet- och olikhetstecken

Likhetstecknet (=) och olikhetstecknen () används för att tala om hur två tal eller uttryck förhåller sig till varandra.
Tecken Betyder Exempel
= är lika med 3=3
är kanske lika med
är inte lika med 34
är mindre än
är mindre än eller lika med 34
är större än
är större än eller lika med 33
Används likhetstecknet felaktigt kallas det ibland för missbruk av likhetstecken. Om Anna skriver kostnaden för tre bullar (20 kr/st) och en kaffe (15 kr) som
Kostnad: 320=60=60+15=75 kr
har hon använt ett likhetstecken fel eftersom 6060+15. Likhetstecknet har här använts som "nu räknar jag vidare." Detta problem kan lösas genom att dela upp beräkningarna på flera rader.
close
Community