{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Likhet- och olikhetstecken

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Likhet- och olikhetstecken

Likhetstecknet (=) och olikhetstecknen () används för att tala om hur två tal eller uttryck förhåller sig till varandra.
Tecken Betyder Exempel
är lika med
är kanske lika med
är inte lika med
är mindre än
är mindre än eller lika med
är större än
är större än eller lika med
Används likhetstecknet felaktigt kallas det ibland för missbruk av likhetstecken. Om Anna skriver kostnaden för tre bullar (20 kr/st) och en kaffe (15 kr) som
har hon använt ett likhetstecken fel eftersom Likhetstecknet har här använts som "nu räknar jag vidare." Detta problem kan lösas genom att dela upp beräkningarna på flera rader.
close
Community (beta)