Begrepp

Likhet- och olikhetstecken

Likhetstecknet (=) och olikhetstecknen (,<,,>,\neq, \lt, \leq, \gt, \geq) används för att tala om hur två tal eller uttryck förhåller sig till varandra.

Tecken Betyder Exempel
== är lika med 3=33=3
=? \stackrel{?}{=} är kanske lika med x=?3x \stackrel{?}{=} 3
\neq är inte lika med 343 \neq 4
<\lt är mindre än 3<43 \lt 4
\leq är mindre än eller lika med 343 \leq 4
>\gt är större än 4>34 \gt 3
\geq är större än eller lika med 333 \geq 3

Används likhetstecknet felaktigt kallas det ibland för missbruk av likhetstecken. Om Anna skriver kostnaden för tre bullar (20 kr/st) och en kaffe (15 kr) som Kostnad: 320=60=60+15=75 kr \text{Kostnad: } 3\cdot20 \,{\color{#009600}{=}} \, 60 \, {\color{#FF0000}{=}} \, 60+15 \, {\color{#009600}{=}} \, 75 \text{ kr} har hon använt ett likhetstecken fel eftersom 6060+15.60\neq 60+15. Likhetstecknet har här använts som "nu räknar jag vidare." Detta problem kan lösas genom att dela upp beräkningarna på flera rader.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}