Begrepp

Grafisk tolkning av definitions- och värdemängd

Man kan bestämma en funktions definitions- och värdemängd utifrån funktionens graf. Exempelvis har funktionen ff i figuren

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}