Teori

Ändra variabelvärden

Ofta behöver man ändra på värdet som ligger lagrat i en variabel. Små ändringar, som t.ex. att öka variabeln x med 1,1, har därför fått förenklade skrivsätt. Istället för att skriva x = x + 1 kan man då skriva x += 1.

x = 5
x += 1
print(x)

 • Visa resultat

>
6

Det måste förstås inte vara 11 man ökar med, och det måste heller inte handla om addition. Motsvarande skrivsätt finns för alla räkneoperatorer.

 • x -= 3
  x minskar med 3.3.
 • x *= 2
  x dubbleras.
 • x /= 2
  x halveras.
 • x **= 2
  x kvadreras.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}