{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Teori

Ändra variabelvärden

Ofta behöver man ändra på värdet som ligger lagrat i en variabel. Små ändringar, som t.ex. att öka variabeln x med har därför fått förenklade skrivsätt. Istället för att skriva x = x + 1 kan man då skriva x += 1.

x = 5
x += 1
print(x)
 • Visa resultat
>
6

Det måste förstås inte vara man ökar med, och det måste heller inte handla om addition. Motsvarande skrivsätt finns för alla räkneoperatorer.

 • x -= 3
  x minskar med
 • x *= 2
  x dubbleras.
 • x /= 2
  x halveras.
 • x **= 2
  x kvadreras.