Metod

Omvandla komplexa tal från polära till rektangulära koordinater

Ett komplext tal skrivet på trigonometrisk polär form har absolutbeloppet rr och argumentet vv skrivna i separata faktorer som sedan multipliceras med varandra, z=r(cos(v)+isin(v)). z=r\cdot (\cos(v)+i\sin(v)). Ett komplext tal skrivet på rektangulär form består av ett reellt tal, a,a, adderat med ett imaginärt tal, bi.bi. z=a+bi z=a+bi För att gå från polär form till rektangulär form behöver man bara beräkna de trigonometriska värdena och multiplicera in absolutbeloppet. Man kan t.ex. omvandla talet z=2(cos(150)+isin(150)).z=2(\cos(150^\circ)+i\sin(150^\circ)). Då beräknar man först de trigonometriska värdena, vilket ger z=2(12+i32). z=2\left( \dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2} \right). Multiplicerar man sedan in 22 får man talet på rektangulär form. z=1+i3. z=1+i\sqrt{3}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}