{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Omvandla komplexa tal från polära till rektangulära koordinater

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Metod

Omvandla komplexa tal från polära till rektangulära koordinater

Ett komplext tal skrivet på trigonometrisk polär form har absolutbeloppet och argumentet skrivna i separata faktorer som sedan multipliceras med varandra,
Ett komplext tal skrivet på rektangulär form består av ett reellt tal, adderat med ett imaginärt tal,
För att gå från polär form till rektangulär form behöver man bara beräkna de trigonometriska värdena och multiplicera in absolutbeloppet. Man kan t.ex. omvandla talet Då beräknar man först de trigonometriska värdena, vilket ger
Multiplicerar man sedan in får man talet på rektangulär form.
close
Community (beta)