Memo

Likhet- och olikhetstecken

Tecken Betyder Exempel
== är lika med 3=33=3
=? \stackrel{?}{=} är kanske lika med x=?3x \stackrel{?}{=} 3
\neq är inte lika med 343 \neq 4
<\lt är mindre än 3<43 \lt 4
\leq är mindre än eller lika med 343 \leq 4
>\gt är större än 4>34 \gt 3
\geq är större än eller lika med 333 \geq 3

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}