Memo

Härledda SI-enheter


Några härledda SI-enheter
Storhet SI-enhet
Area m2^2
Volym m3^3
Hastighet m/s
Acceleration m/s2^2
Densitet kg/m3^3
Energi J
Kraft N
Tryck Pa
Elektrisk spänning V
Elektrisk laddning C
Resistans Ω\Omega
Effekt W
Frekvens Hz
Vinkel rad

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}