Subtrahera bråk med samma nämnare

Subtrahera bråket 311\frac{3}{11} från 811\frac{8}{11}.

Eftersom båda bråk har nämnaren 1111 kan vi subtrahera täljarna direkt och sätta på samma nämnare.

811311\dfrac{8}{11}-\dfrac{3}{11}
8311\dfrac{8-3}{11}
511\dfrac{5}{11}

Differensen av 811\frac{8}{11} och 311\frac{3}{11} är alltså 511\frac{5}{11}.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}