Exempel

Vad blir den procentuella förändringen?
En varas pris ändras med förändringsfaktorn 0.89.0.89. Vad är den procentuella förändringen?

Eftersom 0.890.89 är mindre än 11 sker det en minskning. 0.890.89 kan skrivas i procentform som 89%89 \, \%. Skillnaden mot ursprungsvärdet 100%100 \, \% är 89%100%=-11%. 89 \, \%-100 \, \% = \text{-} 11 \, \%. Förändringsfaktorn 0.890.89 ger alltså en minskning med 11%.11 \, \%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}