{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Rita ett träddiagram

I en påse finns två gröna bollar och två röda bollar. Du drar två bollar slumpmässigt ur påsen. Rita ett träddiagram över utfallen och markera sannolikheten för varje val. Vi börjar med att rita första delen av träddiagrammet.


Skill rita traddiagram1.svg

Ovan ser vi vad som gäller för den första dragna bollen. Två av fyra bollar är gröna, två av fyra är röda. Sannolikheten är alltså för båda alternativ. När den första dragits finns det bollar kvar. Sannolikheten för den andra bollen beror på vad som hände i första steget:

  • Om den första var grön är av de kvarvarande grön.
  • Om den första var röd är av de kvarvarande gröna.

Nu kan vi rita sista delen av träddiagrammet.

Skill rita traddiagram2.svg

Om man vill beräkna sannolikheten för att t.ex. dra två gröna ska man multiplicera alla sannolikheter längs den vägen i trädet.