Omvandla till bas $10$

Skriv talet 243Fem243_{\text{Fem}} med bas 1010. Om 243Fem243_{\text{Fem}} redan stått i bas 1010, hade den första siffran stått för hundratal. När talet står i bas 55 byts innebörden av "hundratal" från 10210^2 till 525^2. Motsvarande sker för övriga siffror så att talet kan skrivas som summan i tabellen nedan.

Fempotenser 525^2 515^1 505^0
Vårt tal 2{\color{#0000FF}{2}} 4{\color{#0000FF}{4}} 3{\color{#0000FF}{3}}
Summan 252+451+350{\color{#0000FF}{2}} \cdot 5^2+{\color{#0000FF}{4}} \cdot 5^1+{\color{#0000FF}{3}} \cdot 5^0

Talet 243Fem243_{\text{Fem}} kan alltså skrivas i bas 1010 som 252+451+3502 \cdot 5^2+4 \cdot 5^1+ 3 \cdot 5^0.

252+451+3502 \cdot 5^2 + 4 \cdot 5^1 + 3 \cdot 5^0
Förenkla potens
225+45+312 \cdot 25 + 4 \cdot 5 + 3 \cdot 1
50+20+350+20+3
7373

Därmed är 243Fem=73Tio243_{\text{Fem}}=73_{\text{Tio}}.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}