Omvandla ett tal från bråkform till blandad form
Bråket 103\frac{10}3 kan skrivas i blandad form eftersom täljaren är större än nämnaren. Vi räknar hur många gånger nämnaren går i täljaren vilket blir heltalsdelen. Det som blir över kallas bråkdelen.
103\dfrac{10}3
33 går 3{\color{#0000FF}{3}} gånger i 1010, rest 1{\color{#009600}{1}}
313{\color{#0000FF}{3}} \dfrac{{\color{#009600}{1}}}3
Bråket 103\frac{10}3 skrivs alltså i blandad form som 3133\frac 1 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}