Omvandla bråkform till procentform

Vi ska skriva 1325\frac{13}{25} i procentform. Vi omvandlar 1325\frac {13}{25} till procentform genom att förlänga med 44. Då blir nämnaren 100100 och antalet procent kan avläsas ur täljaren.

1325\dfrac{13}{25}
52100\dfrac{52}{100}
52%52\,\%

1325\frac{13}{25} är alltså lika med 52%52\,\%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}