Omarrangera en olikhet

Vi ska byta plats på VL och HL i olikheten x<3. x<3. x<3x<3 innebär att xx är mindre än 33. Men det betyder också att 33 måste vara större än xx vilket vi skriver som 3>x3>x. Detta betyder att x<3ocks kan skrivasa˚3>x, x<3 \quad \text{också kan skrivas} \quad 3>x, och vi har då omarrangerat olikheten. Man kan alltså byta plats på vänster- och högerled, om man vänder olikhetstecknet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}