Uppgift

Beräkna 0.35410000.354\cdot 1000 och 0.354100000.0.354\cdot 100\,000.

Lösning

När vi multiplicerar med en tiopotens räknar vi nollorna i talet. Det visar hur många storleksordningar det andra talet ska öka. Man kan tänka att kommatecknet, flyttar så många steg åt höger som det finns nollor i tiopotensen. Om vi ska beräkna 0.35410000.354\cdot 1000 ska kommatecknet flyttas tre steg åt höger.

Multiplicera med 10 100 10001.svg

Kommatecknet landar bakom 44:an, så resultatet blir 354.0354.0 eller bara 354354. Om kommatecknet flyttas så många steg att talet "tar slut" fyller man ut mellanrummen med de extra nollorna.

När 0.3540.354 istället multipliceras med 100000100\,000 flyttas kommatecknet fem steg.

Multiplicera med 10 100 10002.svg

Vi får två tomrum som då fylls ut med varsin nolla, och resultatet blir 3540035\,400.

Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}