Uppgift


Vilken funktion passar ihop med vilken graf?

  • y=21.5xy = 2\cdot 1.5^x
  • y=1.50.5xy = 1.5\cdot 0.5^x
  • y=20.5xy = 2\cdot 0.5^x
  • y=1.52xy = 1.5\cdot 2^x
  • y=0.52xy = 0.5\cdot 2^x
  • y=0.51.5xy = 0.5\cdot 1.5^x


Alla funktioner är skrivna på formen y=Caxy = C\cdot a^x. CC är startvärdet och visar vid vilket yy-värde som funktionen skär yy-axeln. Ju större aa-värde desto brantare blir kurvan, och om aa är ett tal mellan 00 och 11 kommer funktionen minska istället för att öka.

Lösning
Visa lösning Visa lösning

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}