{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Koppla ihop graf med exponentialfunktion
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Exempel

Koppla ihop graf med exponentialfunktion

fullscreen


Vilken funktion passar ihop med vilken graf?


Alla funktioner är skrivna på formen . C är startvärdet och visar vid vilket y-värde som funktionen skär y-axeln. Ju större a-värde desto brantare blir kurvan, och om a är ett tal mellan 0 och 1 kommer funktionen minska istället för att öka.

close
Community