{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Koppla ihop graf med exponentialfunktion

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Exempel

Koppla ihop graf med exponentialfunktion

fullscreen


Vilken funktion passar ihop med vilken graf?


Alla funktioner är skrivna på formen . är startvärdet och visar vid vilket -värde som funktionen skär -axeln. Ju större -värde desto brantare blir kurvan, och om är ett tal mellan och kommer funktionen minska istället för att öka.

close
Community (beta)