{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Jämför decimaltal
Ordna följande tal i storleksordning:
För att jämföra decimaltal tittar man på ett platsvärde i taget med början från vänster. Vi tittar då först på entalssiffran, men den är för alla tal så vi fortsätter med tiondelssiffran. Även den är samma för alla tal, så då tittar vi på hundradelssiffran.
Jamfora decimaltal1.svg

Nu kan vi urskilja det största och minsta talet. De två andra har samma siffra även på hundradelsplatsen, så vi går vidare och jämför tusendelarna istället.

Jamfora decimaltal2.svg
Nu kan vi skriva talen i storleksordning, med det största först: