Jämför bråk

Vilket är störst av bråken 23\frac 2 3, 47\frac 4 7 och 711\frac{7}{11}? Vilket är minst? Detta kan undersökas utan räknare på två sätt:

  • Skapa samma täljare och jämför nämnarna.
  • Skapa samma nämnare och jämför täljarna.

Vi väljer att skapa samma nämnare. Det kan vi göra genom att förlänga varje bråk med de andra bråkens nämnare.

Bråk Förläng ==
23\dfrac 2 3 27113711\dfrac{2\cdot 7\cdot 11}{3\cdot 7\cdot 11} 154231\dfrac{154}{231}
47\dfrac 47 43117311\dfrac{4\cdot 3\cdot 11}{7\cdot 3\cdot 11} 131231 \dfrac{131}{231}
711\dfrac{7}{11} 7371137\dfrac{7\cdot 3\cdot 7}{11\cdot 3\cdot 7} 147231 \dfrac{147}{231}

Nu är alla bråk angivna i 231231:edelar, så de kan jämföras. 47\frac 4 7 är 131131 stycken 231231:edelar, vilket är minst. 23\frac 2 3 är 154154 stycken 231231:edelar, vilket är mest.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}