{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bryt ut gemensam faktor
Vi ska bryta ut en gemensam faktor i uttrycket
Vi skriver om termerna till produkter med faktorn Vi kan därför bryta ut som hamnar framför en parentes som nedan.
Bryta ut gemensam faktor1.svg

Man kan kontrollera sitt svar genom att multiplicera in . Om man får tillbaka det ursprungliga uttrycket har man gjort rätt. är den största faktorn som kan brytas ut, men vi kunde lika gärna bryta ut en mindre faktor som eller Vi hade då fått respektive Oftast vill man dock bryta ut den största möjliga faktorn.