Bryt ut gemensam faktor

Vi ska bryta ut en gemensam faktor i uttrycket 20x+5x2. 20x+5x^2. Vi skriver om termerna till produkter med faktorn 5x.5x. Vi kan därför bryta ut 5x5x som hamnar framför en parentes som nedan.

Bryta ut gemensam faktor1.svg

Man kan kontrollera sitt svar genom att multiplicera in 5x5x. Om man får tillbaka det ursprungliga uttrycket har man gjort rätt. 5x5x är den största faktorn som kan brytas ut, men vi kunde lika gärna bryta ut en mindre faktor som 55 eller x.x. Vi hade då fått 5(4x+x2)5\left(4x+x^2\right) respektive x(20+5x).x(20+5x). Oftast vill man dock bryta ut den största möjliga faktorn.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}