Bestäm typvärde

En datamängd består av värdena 2,3,7,4,3,4,7,4.2,3,7,4,3,4,7,4. Vad är typvärdet? Talet 44 förekommer tre gånger.

Skills Typvarde1.svg

Inget av de andra värdena förekommer lika många gånger så typvärdet är 44.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}