<expbox title="Bestäm median"> Vi ska bestämma medianen för talen 4,7,1,8,3,3,9,2.4,7,1,8,3,3,9,2. Vi börjar med att skriva dem i storleksordning:

Skills Bestam median1.svg

Vi ser att det finns två mittental så vi beräknar medelvärdet av dem för att hitta medianen: 3+42=72=3.5. \dfrac{3+4}{2}=\dfrac{7}{2}=3.5. Medianen är alltså 3.53.5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}