Bestäm ett rätblocks volym

Vad är volymen av ett rätblock som är 33 cm långt, 55 cm brett och 22 cm högt?

Skills volym av ratblock1.svg

Vi hittar volymen på samma sätt som med alla prismor, dvs. basarean gånger höjden: V=Bh. V = Bh. Basytan är en rektangel med sidorna 33 och 55 cm, vilket ger basarean 35=153\cdot 5 = 15 cm2^2. Höjden är 22 cm, och då multiplicerar vi med detta för att få volymen: 152=3015\cdot 2 = 30 cm3^3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}