{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Bestäm effektiv ränta
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next
Bestäm effektiv ränta

Ett sms-lån på 1000 kr kostar 50 kr i uppläggningsavgift och ska betalas tillbaka efter 3 månader med i kvartalsränta. Vad är den effektiva räntan? När man beräknar effektiv ränta tar man hänsyn till att:

  • Effektiv ränta anges som en årsränta.
  • Effektiv ränta beräknas på samtliga kostnader.

Följer du nedanstående arbetsgång kan du beräkna den effektiva räntan:

Steg Gör...
1 Skriv räntesatsen som årsränta (om den inte är det).
2 Beräkna räntekostnaden per år med räntesatsen i steg 1.
3 Addera räntekostnaden med eventuella låneavgifter.
3 Dela de totala kostnaderna med lånebeloppet.
  • Steg 1: Vi måste översätta kvartalsräntan till en årsränta. Det går fyra kvartal på ett år, så kvartalsräntan hinner verka på lånet fyra gånger. Vi använder då förändringsfaktorn 1.15:
Den sammanlagda förändringsfaktorn blir 1.75, och då kan vi läsa av årsräntan som ca .
  • Steg 2: Hade lånet betalats tillbaka efter 1 år hade räntekostnaden blivit 10000.75=750 kr.
  • Steg 3: Inklusive avgifterna blir den totala lånekostnaden 750+50=800 kr.
  • Steg 4: Delar vi denna kostnad med lånebeloppet får vi den effektiva räntan.
Den effektiva räntan är alltså
close
Community