{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Bestäm effektiv ränta

Ett sms-lån på kr kostar kr i uppläggningsavgift och ska betalas tillbaka efter månader med i kvartalsränta. Vad är den effektiva räntan? När man beräknar effektiv ränta tar man hänsyn till att:

  • Effektiv ränta anges som en årsränta.
  • Effektiv ränta beräknas på samtliga kostnader.

Följer du nedanstående arbetsgång kan du beräkna den effektiva räntan:

Steg Gör...
Skriv räntesatsen som årsränta (om den inte är det).
Beräkna räntekostnaden per år med räntesatsen i steg .
Addera räntekostnaden med eventuella låneavgifter.
Dela de totala kostnaderna med lånebeloppet.
  • Steg 1: Vi måste översätta kvartalsräntan till en årsränta. Det går fyra kvartal på ett år, så kvartalsräntan hinner verka på lånet fyra gånger. Vi använder då förändringsfaktorn :
Den sammanlagda förändringsfaktorn blir , och då kan vi läsa av årsräntan som ca .
  • Steg 2: Hade lånet betalats tillbaka efter år hade räntekostnaden blivit kr.
  • Steg 3: Inklusive avgifterna blir den totala lånekostnaden kr.
  • Steg 4: Delar vi denna kostnad med lånebeloppet får vi den effektiva räntan.
Den effektiva räntan är alltså