Bestäm effektiv ränta

Ett sms-lån på 10001000 kr kostar 5050 kr i uppläggningsavgift och ska betalas tillbaka efter 33 månader med 15%15 \, \% i kvartalsränta. Vad är den effektiva räntan? När man beräknar effektiv ränta tar man hänsyn till att:

  • Effektiv ränta anges som en årsränta.
  • Effektiv ränta beräknas på samtliga kostnader.

Följer du nedanstående arbetsgång kan du beräkna den effektiva räntan:

Steg Gör...
1 1 Skriv räntesatsen som årsränta (om den inte är det).
2 2 Beräkna räntekostnaden per år med räntesatsen i steg 11.
3 3 Addera räntekostnaden med eventuella låneavgifter.
3 3 Dela de totala kostnaderna med lånebeloppet.
  • Steg 1: Vi måste översätta kvartalsräntan till en årsränta. Det går fyra kvartal på ett år, så kvartalsräntan hinner verka på lånet fyra gånger. Vi använder då förändringsfaktorn 1.151.15:

1.151.151.151.151.75. 1.15 \cdot 1.15 \cdot 1.15 \cdot 1.15 \approx 1.75. Den sammanlagda förändringsfaktorn blir 1.751.75, och då kan vi läsa av årsräntan som ca 75%75 \, \%.

  • Steg 2: Hade lånet betalats tillbaka efter 11 år hade räntekostnaden blivit 10000.75=7501000\cdot 0.75=750 kr.
  • Steg 3: Inklusive avgifterna blir den totala lånekostnaden 750+50=800750+50=800 kr.
  • Steg 4: Delar vi denna kostnad med lånebeloppet får vi den effektiva räntan.

8001000=0.8=80%. \dfrac{800}{1000}=0.8=80 \, \%. Den effektiva räntan är alltså 80%.80 \, \%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}