{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Avgör om två trianglar är likformiga

Bilden visar två trianglar. Är de likformiga med varandra?

Avgor likformighet1.svg

Vi vet trianglarnas sidlängder. Då kan vi ställa upp alla tre kvoter mellan motsvarande sidor, dvs. de två längsta sidorna delade med varandra, de kortaste sidorna delade med varandra osv. Det spelar ingen roll vilken triangels värde som används i bråkets täljare, men vi måste göra samma val för alla tre sidpar.

Triangel Långsida Mellansida Kortsida
Stor
Liten
Kvot

Kvoten blir för alla tre sidpar. Då vet vi att trianglarna är likformiga! Kom ihåg att om figurerna inte varit trianglar hade vi även behövt fastställa att figurerna innehåller samma vinklar, men för trianglar följer detta automatiskt.

Laddar innehåll