{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ toc.name }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ stepNode.name }}
{{ 'ml-toc-proceed' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-solutions' | message }}
{{ 'ml-lesson-show-hints' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}

Exempel

Är förändringen statistiskt säkerställd?

fullscreen

Vid förra valet fick ett parti av rösterna. Inför nästa val görs det en undersökning där partiet får av rösterna. Undersökning gjordes med ett 95-procentigt konfidensintervall och med en felmarginal på procentenheter. Förklara vad detta innebär och avgör om ökningen är statistiskt säkerställd.

Visa Lösning expand_more
Att undersökningen gjordes med ett 95-procentigt konfidensintervall betyder att det faktiska, korrekta värdet på det som undersöks kommer att med säkerhet hamna inom felmarginalen. Att felmarginalen är procentenheter betyder att intervallet för felmarginalen är från
Nu kan vi notera att resultatet i förra valet, finns inom det här intervallet. Man kan därför inte säga att värdet har förändrats med säkerhet. Det betyder att ökningen är inte är statistiskt säkerställd på -nivå.