Addera bråk med samma nämnare

Vi ska addera bråken 27\frac{2}{7} och 37\frac{3}{7}. Eftersom båda har nämnaren 77 kan vi addera täljarna direkt och sätta summan på samma nämnare.

27+37\dfrac{2}{7}+\dfrac{3}{7}
2+37\dfrac{2+3}{7}
57\dfrac{5}{7}

Summan av 27\frac{2}{7} och 37\frac{3}{7} är alltså 57\frac{5}{7}.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}