Bevis

Volym av en pyramid


Vi börjar resonemanget från en "trappstegspyramid". Låt pyramiden ha höjden hh, basarean BB och antalet lager är nn.

Proof Pyramid volym1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}