Begrepp

Variabelterm

Termer som innehåller en eller flera variabler kallas för variabeltermer.

Variabeltermer

Både 3x23x^2 och 2x2x i exemplet ovan innehåller variabeln x,x, vilket betyder att de är variabeltermer.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}