{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Vänstergränsvärde

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Vänstergränsvärde

Vänstergränsvärdet för en funktion är det -värde funktionen närmar sig när den går mot från vänster, dvs. från lägre mot högre -värden. Man skriver det med ett minustecken vid -värdet:
I grafen går funktionen mot -värdet när man närmar sig från vänster. Vänstergränsvärdet för när är alltså lika med vilket skrivs
close
Community (beta)