{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Vänstergränsvärde *Wordlist*
tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Vänstergränsvärde

Vänstergränsvärdet för en funktion f(x) är det y-värde funktionen närmar sig när den går mot a från vänster, dvs. från lägre mot högre x-värden. Man skriver det med ett minustecken vid x-värdet:
I grafen går funktionen mot y-värdet 3 när man närmar sig x=5 från vänster. Vänstergränsvärdet för f(x) när är alltså lika med 3, vilket skrivs
close
Community