Begrepp

Vänstergränsvärde

Vänstergränsvärdet för en funktion f(x)f(x)xax \to a är det yy-värde funktionen närmar sig när den går mot aa från vänster, dvs. från lägre mot högre xx-värden. Man skriver det med ett minustecken vid xx-värdet: limxaf(x). \lim \limits_{x \rightarrow a^-}f(x). I grafen går funktionen mot yy-värdet 33 när man närmar sig x=5x=5 från vänster. Vänstergränsvärdet för f(x)f(x) när x5x \to 5 är alltså lika med 3,3, vilket skrivs limx5f(x)=3.\lim \limits_{x \rightarrow 5^-}f(x) = 3.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}