Begrepp

Totalundersökning

Om man i en undersökning omfattar hela populationen gör man en totalundersökning. Detta är oftast opraktiskt, eller rent av omöjligt, men om det går får man ett mycket tillförlitligt resultat.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}