Begrepp

Slutet intervall

Ett slutet, eller stängt, intervall är ett intervall där ändpunkterna ingår. Ett exempel är 1x91 \leq x \leq 9 där det minsta värdet är 11 och det största 99. När man markerar ett slutet intervall brukar man låta ändpunkterna vara ifyllda cirklar för att visa att de ingår.

Ett intervall som 1<x21 < x \leq 2, där bara ena ändpunkten ingår, kallas halvöppet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}