{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Öppet intervall

Ett öppet intervall är ett som saknar ändpunkter. Det betyder dock inte att värdena inuti intervallet kan vara hur stora som helst. Ett exempel är . Alla värden i intervallet är större än , men det finns inget minsta värde:
Man kan alltid hitta ett mindre tal, och därför finns ingen ändpunkt. Samma sak gäller i andra änden då det inte finns något största tal som är mindre än . Om man markerar ett öppet intervall i en tallinje brukar man låta ändpunkterna vara ofyllda cirklar (eller vita cirklar) för att visa att de inte ingår i intervallet.

Ett intervall som , där bara ena änden har ett maxvärde, kallas halvöppet.