Begrepp

Öppet intervall

Ett öppet intervall är ett som saknar ändpunkter. Det betyder dock inte att värdena inuti intervallet kan vara hur stora som helst. Ett exempel är 1<x<91 < x < 9. Alla värden i intervallet är större än 11, men det finns inget minsta värde: 1.1, 1.001, 1.00001,  1.1, \ 1.001, \ 1.00001, \ \ldots Man kan alltid hitta ett mindre tal, och därför finns ingen ändpunkt. Samma sak gäller i andra änden då det inte finns något största tal som är mindre än 22. Om man markerar ett öppet intervall i en tallinje brukar man låta ändpunkterna vara ofyllda cirklar (eller vita cirklar) för att visa att de inte ingår i intervallet.

Ett intervall som 1<x21 < x \leq 2, där bara ena änden har ett maxvärde, kallas halvöppet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}