Begrepp

Omvänd proportionalitet

Om två variabler, t.ex. xx och yy, kan skrivas som y=kx y=\frac k x där kk är proportionalitetskonstant, säger man att yy är omvänt proportionell mot xx. Detta innebär att när xx ökar så minskar yy. Viktigt att komma ihåg är att xx ligger i ett bråks nämnare så funktionen kan inte anta x=0x=0. Detta ser vi i nedanstående graf.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}