Begrepp

Nuvärde

Om ett värde av något förändras kallas värdet det har för närvarande för nuvärde. Om man exempelvis ska spara till att köpa något för 1000010\,000 kr om fem år är nuvärdet av dessa 1000010\,000 kr den summa man måste sätta in på sitt konto för att de ska växa till 1000010\,000 kr på fem år.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}