Begrepp

Närmevärde

Om man avrundar ett tal till ett närliggande värde, kallas det för ett närmevärde. Exempelvis är 0.080.08 ett närmevärde till 0.083330.08333 \ldots och 3.143.14 är ett närmevärde till π.\pi.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}