Begrepp

Monom

Monom är den enklaste formen av polynom. De innehåller endast en term, t.ex. -8x9,x2och6x. \text{-}8x^9, \quad x^2 \quad \text{och} \quad 6x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}