Begrepp

Marginalskatt

Marginalskatt är en ändringskvot som anger hur den skatt man betalar förändras när ens inkomst ökar eller minskar. Det är alltså inte frågan om en skatt som man betalar, som inkomst- eller kommunalskatt, utan en procentsats som anger hur ens skatt förändras. Ändringskvoten kan beräknas som ΔsΔi, \dfrac{\Delta s}{\Delta i}, vilket är förändringen i betalad skatt, Δs,\Delta s, dividerat med förändringen i inkomst, Δi.\Delta i. Om en person exempelvis får en löneökning på 10001000 kr, och 450450 kr av den går till skatt får man Δi=1000\Delta i = 1000 och Δs=450.\Delta s = 450. Det ger ΔsΔi=4501000=0.45. \dfrac{\Delta s}{\Delta i} = \dfrac{450}{1000} = 0.45. Marginalskatt anges oftast i procent, så i det här fallet skulle den vara 45%.45\,\%. Ett sätt att tolka marginalskatten är att se det som den skattesats man betalar på den senast tjänade kronan. Sverige har ett progressivt skattesystem, vilket innebär att marginalskatten ökar tillsammans med inkomsten, och hade år 20152015 följande skattesatser för årsinkomster.

Inkomst (kr) Marginalskatt (%\%)
00 - 443299443\,299 2929 - 3535
443300443\,300 - 629199629\,199 4949 - 5555
629200629\,200 - 5555 - 6060

En person som tjänar 500000500\,000 kr om året betalar då mellan 29%29\,\% och 35%35\,\% skatt på de första 443299443\,299 kr hen tjänar och mellan 49%49\,\% och 55%55\,\% på de resterande 500000443300=56700500\,000 - 443\,300 = 56\,700 kronorna. Och eftersom marginalskatten kan tolkas som skattesatsen man betalar på senast intjänade krona kommer den i detta fall vara mellan 49%49\,\% och 55%.55\,\%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}