{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Logik *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Logik

Logik är ett brett ämne, och inom matematiken är det läran om hur man drar korrekta slutsatser givet vissa premisser. Exempelvis är matematiska bevis uppbyggda av logiska resonemang. För att kunna föra matematiska resonemang skriftligt på ett kompakt sätt används logiska symboler. I tabellen visas ett urval.
Symbol Innebörd Exempel
Implikation P1: Figuren är en kvadrat
P2: Figuren är en fyrhörning
P1 P2
Ekvivalens P1: Figuren är en kvadrat
P3: Figuren har fyra rätvinkliga hörn
och lika långa sidor
P1 P3
Negation P1: Figuren är en kvadrat
P1: Figuren är inte en kvadrat
Motsägelse P4: Figuren har 4 hörn
P5: Figuren är en triangel
(P4 och P5)
close
Community