Begrepp

Logik

Logik är ett brett ämne, och inom matematiken är det läran om hur man drar korrekta slutsatser givet vissa premisser. Exempelvis är matematiska bevis uppbyggda av logiska resonemang. För att kunna föra matematiska resonemang skriftligt på ett kompakt sätt används logiska symboler. I tabellen visas ett urval.

Symbol Innebörd Exempel
\Rightarrow Implikation P1_1: Figuren är en kvadrat
P2_2: Figuren är en fyrhörning
P1_1 \Rightarrow P2_2
\Leftrightarrow Ekvivalens P1_1: Figuren är en kvadrat
P3_3: Figuren har fyra rätvinkliga hörn
och lika långa sidor
P1_1 \Leftrightarrow P3_3
¬\neg Negation P1_1: Figuren är en kvadrat
¬\negP1_1: Figuren är inte en kvadrat
\bot Motsägelse P4_4: Figuren har 44 hörn
P5_5: Figuren är en triangel
(P4_4 och P5_5) \Rightarrow\bot

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}