{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Logik

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Logik

Logik är ett brett ämne, och inom matematiken är det läran om hur man drar korrekta slutsatser givet vissa premisser. Exempelvis är matematiska bevis uppbyggda av logiska resonemang. För att kunna föra matematiska resonemang skriftligt på ett kompakt sätt används logiska symboler. I tabellen visas ett urval.
Symbol Innebörd Exempel
Implikation P: Figuren är en kvadrat
P: Figuren är en fyrhörning
P P
Ekvivalens P: Figuren är en kvadrat
P: Figuren har fyra rätvinkliga hörn
och lika långa sidor
P P
Negation P: Figuren är en kvadrat
P: Figuren är inte en kvadrat
Motsägelse P: Figuren har hörn
P: Figuren är en triangel
(P och P)
close
Community (beta)