Begrepp

Likbelägna vinklar

Likbelägna vinklar är ett par av vinklar som bildas av en transversal när den skär två andra linjer. Vinklarna kallas likbelägna eftersom de bildas på "samma ställe" i förhållande till skärningspunkterna. I bilden är uu och vv likbelägna vinklar.

Två likbelägna vinklar som inte är lika stora

Likbelägna vinklar är lika stora om linjerna L1L_1 och L2L_2 är parallella.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}