Begrepp

Kumulativ sannolikhet

För en sannolikhetsfördelning med täthetsfunktionen f(x)f(x) kan man beräkna sannolikheten att ett utfall xx ska vara mindre än eller lika med ett viss värde bb med integralen P(xb)=-bf(x)dx. P(x \leq b) = \displaystyle\int_{\text{-} \infty}^{b}f(x) \, \text d x . Denna sannolikhet, P(xb),P(x \leq b), kallas för kumulativ sannolikhet.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}