{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Konfidensintervall

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Konfidensintervall

När man anger resultatet av en undersökning är det inte ovanligt att man ser det tillsammans med en felmarginal, t.ex.
Denna felmarginal är ett mått på osäkerheten i resultatet, dvs. hur nära undersökningens värde det verkliga värdet förväntas ligga. För att ge ett mått på denna osäkerhet används konfidensintervall. Detta brukar anges med en procentsats. Om är ett 95%-igt konfidensintervall betyder det att sannolikheten är 95 % att det verkliga värdet ligger någonstans mellan 32 och 36 kg.
close
Community (beta)