Begrepp

Heltalsdivision

Heltalsdivision är division där man delar upp resultatet av divisionen i en heltalskvot och en rest. Heltalskvoten får man genom att förkasta den del av kvoten som inte är ett heltal. Om man t.ex. dividerar 1111 med 44 får man 2.75,2.75, men med heltalsdivision blir kvoten 2.2. Man får då också resten 3,3, vilket är vad som blir över efter divisionen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}