Begrepp

Effektiv ränta

Förutom ränta betalar man ofta extra avgifter som låntagare. Ett par exempel är uppläggningsavgifter och aviavgifter. De extra kostnaderna medför att den procentsats man betalar på lånesumman varje år blir högre än räntesatsen. När man beräknar effektiv ränta delar man de totala kostnaderna under ett år (ränta och avgifter), med lånebeloppet. Har en person lånat 100100 kr och betalar 33 kr i ränta samt 77 kr i avgifter så blir den effektiva räntan 3+7100=10100=10%. \dfrac{3+7}{100}=\dfrac{10}{100}=10 \, \%. Lånets räntesats är alltså endast 3%3 \, \% medans den effektiva räntan (vad du faktiskt betalar) är hela 10%.10 \, \%.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}