Begrepp

Cirkelsgement

Om en korda eller sekant delar en cirkel i två delar kallas delarna cirkelsegment.

Cirkelsegment wordlist 1.svg

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}