Begrepp

Associativitet

För addition och multiplikation av tal gäller associativa lagen. Detta betyder att det inte spelar någon roll hur vi grupperar ett gäng termer eller faktorer. I summan 10+5+4 10+5+4 kan vi antingen först beräkna 10+510+5 och därefter addera 44, eller så summerar vi 55 och 44 först och adderar 1010 till summan. I båda fall får vi 1919 vilket betyder att grupperingen av termer inte spelar någon roll. Associativa lagen för addition och multiplikation brukar uttryckas: (a+b)+c=a+(b+c)och(ab)c=a(bc), (a+b)+c = a+(b+c) \quad \text{och} \quad (a\cdot b)\cdot c = a\cdot(b\cdot c), Lagen gäller inte för subtraktion eller division av tal.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}