Begrepp

Ändringskvot från höger

En ändringskvot anger den genomsnittliga förändringen, dvs. ΔyΔx,\frac{\Delta y}{\Delta x}, mellan två punkter. En ändringskvot från höger är en approximation av lutningen i en punkt. Man använder punkten man är intresserad av och en som befinner sig hh steg till höger om den.

För en punkt där x=ax=a får man ΔyΔx=f(a+h)f(a)(a+h)a=f(a+h)f(a)h. \dfrac{\Delta y}{\Delta x}=\dfrac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a}=\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}. Ju mindre hh man väljer, desto bättre blir approximationen.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}