{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
Läromedel computer
Kalkylator videogame_asset
Avsnitt layers
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
Inget resultat
close

Slutet område

Ett slutet område är det område som begränsas av ett system av olikheter där ingen av olikheterna är strikt. Det innebär att områdets gränser ingår, vilket markeras med heldragna linjer. Grafiskt representeras exempelvis systemet {x0(I)y0(II) \begin{cases}x\geq 0 & \, \text {(I)}\\ y\geq 0 & \text {(II)}\end{cases} av första kvadranten i ett koordinatsystem inklusive alla punkter som ligger på de positiva koordinataxlarna.

Motsatsen till ett slutet område är ett öppet område.