Sannolikhet

En sannolikhet anger hur troligt det är att en händelse inträffar och brukar betecknas P efter engelskans Probability. Det är ett värde mellan 0 och 1 och kan anges i decimal-, procent- eller bråkform. En händelse med sannolikheten 0 inträffar aldrig, medan sannolikheten 1 innebär att den inträffar vid varje försök. Det är lika troligt att få "krona" som att få "klave" när man singlar slant, så sannolikheten för att få krona är 50 %, eller 0.5: P(krona)=0.5. P(\text{krona})=0.5. Sannolikhet anger endast vad som är förväntat. Ett mynt som singlas 100 gånger kommer inte nödvändigtvis att ge krona exakt 50 gånger. Men, om man fortsätter singla myntet kommer antalet gånger man får krona att närma sig hälften.