Rot - lösning

En ekvations lösningar brukar även kallas för rötter. Exempelvis har ekvationen x5=10x-5=10 roten x=15x=15 eftersom detta xx-värde löser ekvationen. Begreppet ska inte blandas ihop med kvadratrot som är något helt annat.