Prioriteringsregler och avrundning

{{ 'ml-heading-theory' | message }}

Teori

Prioriteringsregler

Om en beräkning innehåller flera räknesätt har man kommit överens om prioriteringsregler som styr vad man ska beräkna först. Uttrycket 1+42 1+4\cdot 2 kan t.ex. beräknas till antingen 1010 eller 99, beroende på om man adderar 11 med 44 först eller multiplicerar 44 och 22 först. För att veta vad man ska göra först använder man följande prioriteringsregler som brukar förkortas PEDMAS.

Prioriteringsregler2937.svg
Man börjar alltså med att beräkna innehållet i parenteser, följt av tal med exponenter och så vidare. Uttrycket 1+421+4 \cdot 2 är därför lika med 1+8=9.1+8=9.
Uppgift

Beräkna värdet av (20+4)/622+42 (20+4)/6-2\cdot2+4^2 utan räknare.

Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Avrundning

Ibland vill man avrunda värden, t.ex. om resultatet har oändligt många decimaler som 0.08333 0.08333\ldots

Då är det smidigare att använda ett närliggande värde som 0.08. Det avrundade värdet kallas ibland för närmevärde och det är aldrig exakt, men det kan vara lättare att räkna med. Ett annat exempel är π,\pi, som ofta avrundas till 3.14. Men det har oändligt många decimaler, så det går inte att använda exakt. Även räknare använder avrundade värden på π\pi. För att undvika fel och förvirring finns det vissa avrundningsregler man följer.
Regel

Avrundningsregler

Siffran i ett tal som avrundas kallas avrundningssiffra och det är siffran efter avrundningssiffran som bestämmer om talet avrundas uppåt eller nedåt.

Är den 0044 behålls avrundningssiffran

Är den 5599 ökas avrundningssiffran med 11

Om avrundningssiffran är 9 gäller det att se upp när man avrundar uppåt. Då ökas siffran vänster om avrundningssiffran med 11 och avrundningssiffran ersätts med 00.
Uppgift

Avrunda 23\frac{2}{3} till tre decimaler.

Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Gör en lämplig avrundning för värdena i följande situationer.

  • Regina tankar sin lastbil och kvittot visar att hon fyllde tanken med 687.24323687.24323 liter diesel.
  • Håkan ska baka 1010 limpor och omvandlar därför ett recept för 3030 limpor genom att dela måtten med 3.3. Han får då att han ska ha 3.6666663.666666\ldots liter vatten i degen.
  • Titti ska ge en injektion stelkrampsvaccin och enligt instruktionerna ska dosen vara 0.000450.00045 liter.
Visa lösning Visa lösning


{{ 'ml-heading-exercises' | message }}

{{ subject.displayTitle }}
Teori

Prioriteringsregler

Om en beräkning innehåller flera räknesätt har man kommit överens om prioriteringsregler som styr vad man ska beräkna först. Uttrycket 1+42 1+4\cdot 2 kan t.ex. beräknas till antingen 1010 eller 99, beroende på om man adderar 11 med 44 först eller multiplicerar 44 och 22 först. För att veta vad man ska göra först använder man följande prioriteringsregler som brukar förkortas PEDMAS.

Prioriteringsregler2937.svg
Man börjar alltså med att beräkna innehållet i parenteser, följt av tal med exponenter och så vidare. Uttrycket 1+421+4 \cdot 2 är därför lika med 1+8=9.1+8=9.
Uppgift

Beräkna värdet av (20+4)/622+42 (20+4)/6-2\cdot2+4^2 utan räknare.

Visa lösning Visa lösning
Begrepp

Avrundning

Ibland vill man avrunda värden, t.ex. om resultatet har oändligt många decimaler som 0.08333 0.08333\ldots

Då är det smidigare att använda ett närliggande värde som 0.08. Det avrundade värdet kallas ibland för närmevärde och det är aldrig exakt, men det kan vara lättare att räkna med. Ett annat exempel är π,\pi, som ofta avrundas till 3.14. Men det har oändligt många decimaler, så det går inte att använda exakt. Även räknare använder avrundade värden på π\pi. För att undvika fel och förvirring finns det vissa avrundningsregler man följer.
Regel

Avrundningsregler

Siffran i ett tal som avrundas kallas avrundningssiffra och det är siffran efter avrundningssiffran som bestämmer om talet avrundas uppåt eller nedåt.

Är den 0044 behålls avrundningssiffran

Är den 5599 ökas avrundningssiffran med 11

Om avrundningssiffran är 9 gäller det att se upp när man avrundar uppåt. Då ökas siffran vänster om avrundningssiffran med 11 och avrundningssiffran ersätts med 00.
Uppgift

Avrunda 23\frac{2}{3} till tre decimaler.

Visa lösning Visa lösning
Uppgift

Gör en lämplig avrundning för värdena i följande situationer.

  • Regina tankar sin lastbil och kvittot visar att hon fyllde tanken med 687.24323687.24323 liter diesel.
  • Håkan ska baka 1010 limpor och omvandlar därför ett recept för 3030 limpor genom att dela måtten med 3.3. Han får då att han ska ha 3.6666663.666666\ldots liter vatten i degen.
  • Titti ska ge en injektion stelkrampsvaccin och enligt instruktionerna ska dosen vara 0.000450.00045 liter.
Visa lösning Visa lösning


{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-btn-focusmode-tooltip' | message }} settings_overscan
{{ 'mldesktop-selftest-label' | message }}
{{ 'mldesktop-selftest-notests' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ tests.error }}

{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}

keyboard_backspace
{{ section.title }}
keyboard_backspace {{ 'ml-btn-previous' | message }} {{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} keyboard_backspace {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }}