Den här sidan innehåller förändringar som inte är märkta för översättning.


Begrepp

Oegentligt gränsvärde

Om funktionsvärdet till en funktion f(x)f(x) går mot oändligheten när xx går mot ett visst värde aa säger man att f(x)f(x) har ett oegentligt gränsvärde i x=a.x=a. Det sägs ibland lite slarvigt att gränsvärdet för f(x)f(x) i aa är oändligheten, men vad man egentligen menar är att ju närmre talet aa man kommer desto större blir f(x),f(x), utan någon övre gräns. Till exempel har funktionen f(x)=1x f(x) = \dfrac{1}{x} ett oegentligt gränsvärde i x=0.x = 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}